Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Gemeente Vijfheerenlanden - Intrekken verkeersbesluiten - Skönvink, Bohemen, Onega, Riga en Sundsvall te Leerdam

Redactie Vijfheerenlandennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Vijfheerenlanden.

Aanvraag verkeersbesluit

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Gemeente Vijfheerenlanden - Intrekken verkeersbesluiten - Skönvink, Bohemen, Onega, Riga en Sundsvall te Leerdam

Zaaknummer: 1056940 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden; Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994, het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer O verwegende dat : •er beroepen zijn ingediend tegen het verkeersbesluit (Gemeenteblad Nr. 427783) voor het instellen van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de Skönvink, Bohemen en Onega; •er beroepen zijn ingediend tegen het verkeersbesluit (Gemeenteblad Nr. 427784) voor het instellen van parkeerplaatsen voor vergunninghouders aan de Riga en Sundsvall; •er beroepen zijn ingediend tegen het verkeersbesluit (Gemeenteblad Nr. 427785)voor het instellen van blauwe zone en een parkeerverbodszone aan de Sundsvall; •er gesprekken met de bezwaarmaker heeft plaats gevonden en hierin is afgesproken om de maatregelen niet in te voeren.   Besluiten het volgende : Het intrekken van de volgende 3 verkeersbesluiten •Verkeersbesluit Vergunningparkeerplaatsen Skonvink Bohemen Onega 1016946, Gemeenteblad Nr. 427783 •Verkeersbesluit Vergunningparkeerplaatsen Riga Sundsvall 1016945, Gemeenteblad Nr. 427784 •Verkeersbesluit Parkeerverbodzone Sundsvall Leerdam 1016944, Gemeenteblad Nr. 427785   Datum besluit: 15 februari 2024   Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden   S. Schrijvers Verkeerskundige       Bezwaarschrift   Maak dan binnen zes weken bezwaar. De periode van zes weken start een dag na de datum waarop het besluit is gepubliceerd in het Gemeenteblad.   In het bezwaarschrift moet u de volgende informatie vermelden: uw naam en adres en eventueel uw e-mailadres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent, het kenmerk (zaaknummer) van het besluit, waarom u het niet eens bent met het besluit.   U sluit uw bezwaarschrift af met uw handtekening.   Een bezwaarschrift indienen is gratis. Dit kan alleen per post (dus niet per e-mail). Stuur uw bezwaarschrift naar:Gemeente Vijfheerenlanden t.a.v. Commissie voor de bezwaarschriftenPostbus 114140 AA Leerdam   Snel een uitspraak nodig? Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. Dan kunt u ná het indienen van uw bezwaarschrift direct de rechter vragen een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) te nemen. U kunt bijvoorbeeld vragen dat de uitvoering van het besluit wordt gestopt totdat uw bezwaarschrift is behandeld. Een voorlopige voorziening vraagt u aan met een verzoekschrift, dat u indient bij de rechtbank.   Dit kan op twee manieren. Digitaal: via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u DigiD nodig. Kijk voor meer informatie op de website digid.nl Per post. Stuur uw verzoekschrift naar: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen Postbus 16005 3500 DA Utrecht   Let op Een verzoekschrift indienen kost geld (griffierechten). Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de rechtbank via 088 - 362 00 00

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Vijfheerenlanden
  2. verkeersbesluit