Search
Close this search box.

Verleende huis-aan-huis actie Gemeente Vijfheerenlanden

Redactie Vijfheerenlandennieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Vijfheerenlanden.

Aanvraag Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verleende huis-aan-huis actie Gemeente Vijfheerenlanden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vijfheerenlanden maken bekend dat zij de volgende vergunning hebben verleend:Op 14 december 2023 is een vergunning verzonden aan aanvrager voor het huis-aan-huis verkopen van stroopwafels t.b.v. Club Connect Hervormde gemeente Hei- en Boeicop van 2 februari 2024 tot en met 16 februari 2024.Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na verzending bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden. Het bezwaarschrift moet de volgende onderdelen bevatten: uw naam en adres, een aanduiding (het nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent, een ondertekening en de datum van ondertekening. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van Vijfheerenlanden, Postbus 11, 4140 AA Leerdam. Meer informatie kunt u vinden op onze website www.vijfheerenlanden.nl.Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking, daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Utrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen Vijfheerenlanden
  2. Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid